Ramsjöholm då...

Markerna kring Ramsjöholm gård har historiskt sett antingen varit försumpade eller täckta av vatten. Det var först kring mitten av 1800-talet, när Ramsjö-kanal grävdes fram för hand och  torrläggning av Ramsjön var ett faktum, som området gick att bruka för till exempel spannmålsodling. 

Den stora mangårdsbyggnaden uppfördes 1898 och sedan dess har Ramsjöholm haft många ägare. Först 1965 kom familjen Nilsson från Skåne att bosätta sig på gården.

 

... och idag.

Sedan 1977 driver Göran Nilsson framgångsrikt gården med inriktning på spannmålsproduktion. På initiativ av Görans äkta hälft, Herdis Pixsjö, har det under de senaste åren även tillkommit vallodling i produktionslinjen och fokus har legat på att ta fram högkvalitativt foder till framförallt hästar.

Sedan sommaren 2016 bor också Erik Nilsson (son till Göran och Herdis) tillsammans med Maria Lundqvist på gården. 

 

Följ våra äventyr på Instagram!

@ramsjoholm


© 2018 Ramsjöholm, All Rights Reserved.